Zwroty

Zgodnie z obowiązującą ustawą z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827) każdy konsument, który zawarł umowę na odległość poprzez zakup produktu na stronie www.verstore.com, może od niej odstąpić składając oświadczenie bez uzasadnienia i dodatkowych kosztów na piśmie w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia towaru.

 

Należy w tym celu odesłać produkt na adres:

 

OEX E-Business Sp. z o.o

ul. Łubińska 10, 05-532 Łubna

02-092 Warszawa

 

Prosimy o pobranie oświadczenia o odstąpieniu od umowy i dołączenie go do przesyłki. Taki dokument możesz nam również dostarczyć za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość na adres mailowy: reklamacje@verstore.pl

  

W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, Usługodawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, z wyłączeniem kosztu dostarczenia towaru.

 

Pamiętaj!


Towar powinien być odesłany w oryginalnym opakowaniu nie wykazując jakichkolwiek śladów użytkowania. Opakowanie fabryczne powinno być nieuszkodzone. W opakowaniu powinny się znajdować wszystkie zabezpieczenia towaru, które zostały wysłane (np. styropiany mocujące, folie), karta gwarancyjna i instrukcja obsługi oraz kompletne wyposażenie wraz z dodatkami. Na zwracanym lub wymienianym towarze muszą być oryginalne folie zabezpieczające, plomby i naklejki producenta.

 

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu każdego towaru.
Copyright © 2017 Vershold. All rights reserved.