Kraj i język

Kraj

Język

Przełącznik Nav
Mój koszyk

 

 

Drogi Użytkowniku verstore.com,

 

w związku z nadchodzącymi zmianami w zakresie ochrony prywatności - wejściem w życie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) - chcielibyśmy przypomnieć najważniejsze informacje dotyczące Twoich danych osobowych.

 

Poniższe informacje dotyczą zarówno Użytkowników posiadających Konto na verstore.com (dalej: „Konto”), jak również Użytkowników, którzy dokonali zakupu na verstore.com bez zakładania Konta.

Jeśli korzystasz tylko z naszego newslettera (otrzymujesz od nas informacje o ofertach, konkursach i wydarzeniach), nie dotyczą Cię informacje dotyczące konta na verstore.com Jeśli korzystasz tylko z Konta, nie dotyczą Cię informacje dotyczące newslettera. Jeśli dokonałeś zakupu na verstore.com bez rejestracji na verstore.com, informacje o Koncie Cię nie dotyczą.

 

Kto przetwarza Twoje dane?

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Twoich danych osobowych jest Verstore Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-092), ul. Żwirki i Wigury 16A, KRS: 0000629221 (dalej: „Verstore Poland”).

 

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?

Przetwarzanie Twoich danych pozwala nam na świadczenie usług, m.in. na utrzymanie Konta, realizowanie Twoich zamówień, kontakt związany z wykonywaniem umowy, a także przesyłanie informacji marketingowych (w tym newslettera).

 

Gdzie przetwarzamy Twoje dane?

Zebrane dane osobowe przechowujemy i przetwarzamy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”).

 

W szczególności przetwarzamy Twoje dane osobowe:

 • w celu wykonania umowy o świadczenie usług i umowy sprzedaży (w tym m.in. realizacji zamówień, rozliczeń, komunikacji związanej ze świadczeniem usług, komunikacji za pośrednictwem formularza kontaktowego). Podstawą przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Jeśli w trakcie rejestracji lub w czasie korzystania z Konta podałeś nam jakieś dane, których podanie było opcjonalne (np. wypełniając nieobowiązkowe pole w formularzu), to podstawą ich przetwarzania przez nas jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • w celu obsługi reklamacji i ewentualnych innych roszczeń. Podstawą przetwarzania jest wypełnienie obowiązku prawnego wynikającego z prawa rękojmi, gwarancji lub zwrotu ( art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz uzasadniony interes Verstore Poland (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zabezpieczeniu informacji o współpracy (w tym. m.in. o historii Twoich zamówień, komunikacji z nami oraz płatnościach) w celu obsługi ewentualnych roszczeń;
 •  w celach analitycznych lub statystycznych. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Verstore Poland (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na wykorzystywaniu analiz finansowych i sprzedażowych na potrzeby wewnętrznego raportowania i wyznaczania optymalnych kierunków naszego rozwoju;
 • w celu kierowania do Ciebie przez Verstore Poland treści marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Verstore Poland (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na dostarczaniu zamówionej komunikacji marketingowej, w tym w formie newsletterów, tj. wiadomości e-mail oraz drogą SMS/MMS, zawierających informacje o aktualnych ofertach, promocjach czy konkursach.

 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane będą przechowywane przez okres:

 • wynikający z regulacji księgowych i podatkowych, które zobowiązują Verstore Poland do przechowywania dokumentacji księgowej
 • oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń, co następuje po upływie dwóch lat od zawarcia umowy

– w zależności od tego, który z tych dwóch okresów (a albo b) jest dłuższy.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych jest zgoda, Twoje dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania (informacje o podstawie przetwarzania znajdziesz wyżej, w sekcji „Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?”). Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Jeśli chcesz wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych prosimy o wysłanie e-maila lub listu na adres podany poniżej, w części „Jak możesz się z nami skontaktować?”.

W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych jest konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Verstore, Twoje dane będą przetwarzane do czasu wypełnienia tego obowiązku.

W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Verstore, Twoje dane będą przetwarzane przez czas istnienia tego interesu.

 

Komu udostępniamy Twoje dane?

W związku z usługami jakie podmioty zewnętrzne świadczą na rzecz Verstore Poland, podmioty te mogą uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych, w zakresie niezbędnym dla realizacji tych usług. Dane osobowe są lub mogą być przekazywane następującym kategoriom podmiotów:

 • dostawcom usług i systemów informatycznych,
 • operatorom pocztowym i kurierom,
 • dostawcom usług płatniczych,
 • dostawcom usług prawnych (w szczególności kancelarie prawne i firmy windykacyjne),
 • dostawcom usług  audytorskich i doradczych ,
 • innym podmiotom, którym Verstore Poland powierzył przetwarzanie danych osobowych przy zachowaniu pełnej gwarancji zabezpieczenia danych osobowych Klientów.

 

Gwarantujemy, że:

 • Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
 • nie wykorzystujemy danych osobowych w celach innych niż przewidziane przepisami prawa,
 • przetwarzamy Twoje dane tylko w niezbędnym zakresie i dbamy o ich bezpieczeństwo.

 

Jakie masz prawa?

W związku z przetwarzaniem przez Verstore Poland Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień:

 • możesz uzyskać informację o tym w jaki sposób i w jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane oraz dodatkowo kopię Twoich danych osobowych. W przypadku, gdy Twoja prośba obejmuje kopie danych pomożesz nam wskazując kopię jakich danych chciałbyś otrzymać. Verstore Poland może naliczyć opłatę w przypadku drugiej i kolejnej kopii, o czym zostaniesz powiadomiony. Wysokość opłaty będzie odpowiadała kosztom jej przygotowania;
 • możesz zażądać sprostowania Twoich danych (jeśli zostały błędnie zapisane lub jeśli się zmieniły), ich usunięcia (jeśli nie ma podstawy do tego, aby verstore.com je przetwarzał) lub ograniczenia przetwarzania (jeśli chcesz aby Verstore Poland przetwarzał Twoje dane tylko w ograniczonym zakresie, do czasu rozpatrzenia Twojego sprzeciwu lub wniosku o sprostowanie danych, a także jeśli chcesz aby dane zostały przechowane w związku z Twoimi roszczeniami);
 • możesz zażądać przekazania Twoich danych, które nam dostarczyłeś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Otrzymane dane możesz samodzielnie przekazać wybranemu przez siebie administratorowi;
 • w przypadku, gdy przetwarzanie Twoich danych przez Verstore Poland odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu możesz sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu (informacje o podstawie przetwarzania znajdziesz wyżej w sekcji „Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?”);
 • masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych (do 25 maja 2018 r. nazywany Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych).

 

Jeśli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych narusza Twoje prawa powiedz nam o tym. Staramy się reagować na uwagi i sugestie naszych Użytkowników.

 

Jak możesz się z nami skontaktować?

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych możesz się z nami skontaktować wysyłając wiadomość na adres e-mail: daneosobowe@verstore.com. Ponadto, zawsze możesz napisać na adres: biuro Verstore Poland sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-092), przy ul. Żwirki i Wigury 16A lub skontaktować się z nami poprzez adres e-mail info@verstore.com lub telefonicznie pod numerami tel.: +48 22 376 27 91 lub +48 605 355 778.

Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności